Home

Acket

Haquet, Hacquet, Aquet, Acquet, Acket, ...

De "haquet" is een zeer eenvoudige paardenkar, bestaande uit twee lange draagbalken verbonden met korte dwarsliggers welke op de as rusten. Hij diende om tonnen te vervoeren. Klinkbaar, waardoor het laden en lossen van de tonnen zonder moeite verliep dankzij een lier.

 

Later werden er andere "haquets" gebruikt voor het vervoer van diverse goederen welke niet konden klinken en niet van een lier voorzien waren.

 

Deze kar ontleend zijn naam door metonymie (naam overdracht) van het paard, meestal een rustige ruin, de "haque" wat zelf een naamwisseling is van haquenée, een kleine volgzame merrie. Origineel van deze laatste blijkt een toponiem (plaatsnaam) te zijn van Hackney verwijzend naar een dorp in de Londense regio waar men paarden met deze naam kweekte.

 

Le "haquet" est une voiture hippomobile très simple, constituée de deux longs brancards ou poulains assez rapprochés, posés sur l'essieu. Il servait à transporter des tonneaux. Inclinable, il permettait le chargement et le déchargement des tonneaux sans effort à l'aide d'un treuil.

 

On conçut ensuite d'autres haquets, utilisés pour transporter des marchandises diverses, qui n'étaient pas dépourvus de treuil.

Cette charrette tire son nom par métonymie, de celui du cheval qui la tirait, en général un hongre peu rétif, le "haque", ce nom étant lui-même une altération, par changement de suffise de celui de la haquennée, petite jument docile. L'origine de ce dernier nom semble être le toponyme Hackney, désignant une bourgade de la région Londonienne où l'on élevait des chevaux qui portent ce nom.

Wil je zelf ook een website hebben ? Neem dan contact met me op via de contactpagina. Tot weldra !

Voulez-vous aussi avoir un site internet ? Contactez-moi via la page de contact. A bientôt !