Info NL
 
 
 

Ackethof, Adinkerke - De Panne

Laten we kennismaken !

 

Heb je informatie die nuttig kan zijn voor deze site ?

Wil je meer te komen weten over ... ?

 

Laat het ons weten, laten we onze kennis bundelen !

 

 

 

 

Een beetje geschiedenis over Adinkerke, waaraan ook onze voorouders hun steentje hebben bijgedragen, Acket (Acquet)

ADINKERKE ontstond waarschijnlijk in de 3de of de 4de eeuw, op het drooggelegde land en was bewoond door een paar schapenfokkers, later ook door veefokkers. Op diverse plaatsen zijn er sporen van zoutwinningsites gevonden. Dit wil niet zeggen dat er een permanente bewoning was. De meeste sites situeren zich in de late ijzertijd = kort voor tot kort na onze jaartelling.

In de middeleeuwse teksten is er sprake van "Hadinghehem" "Hatinghem" Een "hem"- naam komt van haim en heeft de betekenis van heem of woning. Een "kerke"- naam verwijst naar een kerk, dus naar een christelijke nederzetting. "Adin" kan ook van de voornaam Ado -oudnederlandse "Auda" komen. Toponiemen eindigend op -Hem- situeren zich vroeger in de tijd dan deze eindigend op -kerke-.

 

In de 12de eeuw vinden we de huidige naam "Adinkerke".

De Cabourduinen of "oude duinen" van Adinkerke tot Ghyvelde, zijn ten minsten 5000 jaar oud. In de romeinse periode bestond heel het gebied uit schorre en wad. Op de grens van De Panne en Ghyvelde werden Romeinse sporen aangetroffen. Rond de 10de eeuw was er rond de oude duinen bij Adinkerke een Karolingische nederzetting.

 

In de 12de eeuw viel Adinkerke onder het gezag van de burggraaf, vertegenwoordiger van de graaf, in de kasselrij Veurne.

Gedurende enkele eeuwen voerde de Brugse familie de la Coste de titel van "Heer van Adinkerke". Halfweg de 16de eeuw, vinden we Pauline de Wiltz (of Wils) vermeld als dame van Adinkerke, waarna deze titel toeviel aan haar dochter, Antoinette Lootins of Lotin. De heerlijkheid van Adinkerke ging in 1599 naar Andreas de la Coste.

Een belangrijker leen op het grondgebied van Adinkerke was "Walcourt", dat in een leen gehouden werd van het Hof van Houtkerke, dat zelf een leen was van het "Perron" van Bergues, het grafelijk leenhof van St-Winnoksbergen (FR).

In de 15de eeuw behoorde dit leen toe aan de familie Acket (Acquet), waarna het in de 16de eeuw door huwelijken achtereenvolgens in handen van de families Halewyn, Taccoen, van Zillebeke, Lancsweert, Schinckele kwam. Gedurende een kleine eeuw bewoonde de familie de Schinckele het leenhof Walcourt.

Walcourt werd alleen nog één van de bezittingen van adellijke families zoals Neyt en Claesman (baron van Male), om uiteindelijk een eenvoudige hoeve te worden.

Alleen de schuur is nog steeds aanwezig in de Pastorieweg en is het laatste overblijfsel dat aan het belangrijke landgoed Walcourt herinnert.

In de 14de eeuwnamen veel inwoners deel aan de opstand van Nikolaas Zannekin tegen de graaf van Vlaanderen en de koning van Frankrijk, die in 1328 fataal eindigde op de Kasselberg (FR).

16de eeuw : godsdienstenoorlogen.

1640 : voltooing nieuwe vaart van Veurne naar Duinkerke : het "nieuw gedelf".

Tot de Vrede van Utrecht, in 1713, maakte onze streek nog deel uit van Frankrijk, dat vrijwel constant op voet van oorlog met Spanje leefde.

 

De Oostenrijkse 18de eeuw wordt meestal beschouwd als een bloeiperiode.

 

Tijdens de Franse revolutie hielden de Fransen lelijk huis te Adinkerke. Nadat de revolutionaire troepen in 1795 definitief onze streek in bezit genomen hadden, werd een nieuwe burgelijke structuur opgelegd. Pas in 1800 werd dit bestuur afgeschaft.

Na de bevrijding van onze gewesten werd in 1815 het Koningrijk der Nederlanden opgericht, tot de revolutie van 1830.

Wil je zelf ook een website hebben ? Neem dan contact met me op via het contactformulier hier boven. Tot weldra !