Welkom

Acket

Welkom op onze website, op de homepagina hebt u de origine van onze familienaam ontdekt.

 

Erfelijke familienamen vinden hun oorsprong rond de 11de eeuw, vaak werd er toen verwezen naar het beroep van de persoon in kwestie. Waarschijnlijk verwees onze familienaam naar de bestuurder van een "Haquet".

 

Le Haquet

Om meer te weten te komen over het ontstaan en de toekenning van familienamen kunt u deze link volgen

 

https://familienaam.be .

 

Zeker eens bezoeken om wat persoonsgebonden geschiedenis te ontdekken.

Daar er nog geen bestuurlijke registratie van de personen bestond, kunnen we ons enkel richten op de parochieregisters welke de kerkelijke overheden bijhielden. De meeste mensen in de middeleeuwen waren analfabeet waardoor de namen in de parochieregisters fonetisch werden genoteerd, met als gevolg dat de familienaam werd opgeschreven naargelang de uitspraak . Om deze reden hebben we tijdens de opzoekingen naar onze familiestamboom, dezelfde persoon soms teruggevonden met meerdere, ja tot zelfs 5 schrijfwijzen. Dit verklaart eveneens de evolutie welke de familienamen aannamen tijdens hun opname in de registers. Zelfs na de beperkte invoering in 1795 in sommige landen, en verplicht na 1811 (wet Napoleon), treden er soms nog verschillende schrijfwijzen op in de familienamen.

Wil je zelf ook een website hebben ? Neem dan contact met me op via de contactpagina. Tot weldra !